Tiroides

TECUATRO 75 75 mcg [20 tab.]

$233

TECUATRO 100 100 mcg [40 tab.]

$415

LEVOTIROXINA BAGO 100 100 mcg [100 comp.]

$970

TECUATRO 50 50 mcg [20 tab.]

$212

LEVOTIROXINA BAGO 50 50 mcg [50 comp.]

$459

TECUATRO 25 25 mcg [20 tab.]

$212

TECUATRO 88 88 mcg [20 tab.]

$244

TECUATRO 150 150 mcg [20 tab.]

$361

Volver al comienzo